Menyongsong Khilafah Kasyidah di atas Minhaj Nubuwah

22 April 2012

Penutup

Dari pembahasan kita di atas kami akan simpulkan beberapa point :
1.     Dustanya riwayat Al-Qumi yang menyatakan Utsmanlah yang disingung sebagai orang yang bermuka masam. Kedustaannya tersebut nampak dari :
a.       Tidak adanya sanad yang tersambung hingga kepada ahli bait dari klaim Al-Qumi tersebut.
b.   Terdapatnya riwayat yang kuat yang menyelisihi klaim Al-Qumi tersebut yang berasal dari Ibunda kami ‘Aisyah, Abdullah bin Abbas, dan Qatadah.
c.       Begitu pula terdapat riwayat dari Ja’far Ash-Shadiq dan Sufyan Ats-Tsauri yang menceritakan ucapan Rasulullah kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang mengandung pengakuan beliau terhadap celaan tersebut.
d.    Terdapatnya penyelisihan Muhammad Husein Fadhlulah terhadap kelemehan riwayat yang di nisbahkan kepada Imam Ja’far Ash-Shadiq.
e.     Tidak sesuainya waktu turunnya ayat tersebut dengan keislaman Utsman dimana Utsman telah masuk Islam sebelum turunnya ayat tersebut.
f.        Tidak sesuainya arah pembicaraan ayat tersebut yang menyinggung orang yang bermuka masam sebagai orang yang mengemban risalah penyucian jiwa manusia.
2.      
              Kontradiksi doktrin kemaksumaan syiah dengan kitab Allah dan Hadits Rasul-Nya.
3.       Bermuka masamnya Rasulullah bukan berasal dari cita-cita rendah mengagungkan dunia namun berasal dari cita-cita yang tinggi demi kemajuan dakwah Islam.

Terakhir kami hadiahkan syair dari Situs Difa’As-Sunnah (pembela Sunnah) yang telah membongkar habis kesesatan Syiah :

الشيعي عجيان
Orang syiah adalah Ujyan
وكل شيعي يجادل مثله
Setiap orang syiah mendebat dengan debat yang serupa

أعد قراءة السوره كامله
Aku hadirkan lagi surat secara sempurna

بل أعد قراءة الآيات التي نقلتها أنت
Bahkan aku hadirkanbacaan ayat-ayat yang telah engkau nukil

الأعمى ,,,,, هل جاء لعثمان أم للرسول صلى الله عليه وسلم
Orang buta ,,,,,,,,,,apakah ia datang kepada Utsman ataukah kepada Rasulullah shallallahu’alayhiwasallam?

الأعمى ,,,,, هل سيذكره عثمان بأمر دينه أم الرسول صلى الله عليه وسلم من سيذكره بأمر دينه
Orang buta...........apakah Utsman yang memberi  pengajaran tentang perkara agamanya ataukah Rasulullah shallallahu’alayhiwasallam?

هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو من يتصدى للمشركين ويدعوهم أم عثمان رضي الله عنه
Apakah Rasulullah shallallahu’alayhiwasallam yang telah melayani orang-orang musyrik ataukah Utsman bin Affan ?

Apabila terdapat kekeliruan dalam tulisan ini kami mengharapkan pelurusannya dan kami tidaklah menyombongkan diri terhadap kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya.
والصلاة والسلام على النبي و على آله و صحبه أجمعين و الحمد لله رب العالمين

Poso, 22 April 2012

( Jun Lab )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar